Targi łowieckie w Polsce


Ankieta dotycząca targów łowieckich w Polsce.
Wydarzenia targowe, które zaistniały na stałe w życiu każdego łowcy i pasjonata polowań. Wskaż, które targi oceniasz wyżej od innych, które mają zalety a gdzie zauważasz braki.

Witamy na stronie ankietera Poradnika Łowieckiego i zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta składa się z 10 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.