Postrzałki


Ankieta dotycząca problematyki postrzałków na polowaniach

Witam. Proszę o wypełnienie ankiety, której wyniki przybliżą analizę problemu postrzałków na polowaniu. Wszystkie przekazywane w ankiecie informacje pozostaną anonimowe i nie będą wykorzystywane inaczej niż do analizy badanego zagadnienia. Wszelkie dane mogące wskazywać na uczestników ankiety nie będą udostępniane osobom trzecim.

W ankiecie można podawać informacje dotyczące postrzałków nie tylko bieżące, ale także te z lat wcześniejszych.

Odpowiedzi na pytania oznaczone gwiazdką nie można pominąć.

Ankieta składa się z 21 pytań.