Trwa ładowanie...
0%

Postrzałki

Liczba rekordów w ankiecie : 33

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:80
Liczba rekordów w badaniu:80
Procent ogółu:100.00%
Statystyki pytania p1
Nr 1 Gatunek i płeć zwierzyny
Odpowiedź Liczba Procent
Łoś - byk (A2) 0 0.00%  
Łoś - klępa (A3) 0 0.00%  
Łoś - łoszak (A4) 0 0.00%  
Jeleń - byk (A5) 7 8.75%  
Jeleń - łania (A6) 3 3.75%  
Jeleń - cielak (A7) 1 1.25%  
Daniel - byk (A8) 0 0.00%  
Daniel - łania (A9) 0 0.00%  
Daniel - cielak (A10) 0 0.00%  
Muflon - baran (A11) 0 0.00%  
Muflon - owca (A12) 0 0.00%  
Muflon - jagnię (A13) 0 0.00%  
Dzik - locha (A14) 2 2.50%  
Dzik - odyniec (A15) 10 12.50%  
Dzik - wycinek (A16) 4 5.00%  
Dzik - przelatek (A17) 12 15.00%  
Dzik - warchlak (A18) 0 0.00%  
Sarna - rogacz (A19) 2 2.50%  
Sarna - koza (A20) 1 1.25%  
Sarna - koźlę (A21) 1 1.25%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p2
Nr 2 Polowanie odbywało się w miesiącu ...
Odpowiedź Liczba Procent
styczniu (A2) 8 10.00%  
lutym (A3) 3 3.75%  
marcu (A4) 2 2.50%  
kwietniu (A5) 2 2.50%  
maju (A6) 2 2.50%  
czerwcu (A7) 2 2.50%  
lipcu (A8) 4 5.00%  
sierpniu (A9) 5 6.25%  
wrześniu (A10) 6 7.50%  
październiku (A11) 1 1.25%  
listopadzie (A12) 5 6.25%  
grudniu (A13) 3 3.75%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p3
Nr 3 Warunki pogodowe panujące podczas polowania
Odpowiedź Liczba Procent
doskonałe (A2) 4 5.00%  
dobre (A3) 28 35.00%  
słabe (A4) 7 8.75%  
bardzo złe (A5) 4 5.00%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p4
Nr 4 Miejsce wykonywania polowania
Odpowiedź Liczba Procent
pole (A2) 22 27.50%  
las (A3) 10 12.50%  
polana (A4) 5 6.25%  
łąka (A5) 5 6.25%  
Inne 1 1.25%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p5
Nr 5 Sposób wykonywania polowania
Odpowiedź Liczba Procent
zasiadka na ambonie/zwyżce (A2) 14 17.50%  
zasiadka/czaty na ziemi (A3) 2 2.50%  
podchód (A4) 19 23.75%  
zbiorówka (A5) 8 10.00%  
Inne 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p6
Nr 6 Broń wykorzystywana na polowaniu (kaliber)
Odpowiedź Liczba Procent
9.3x62 (A2) 2 2.50%  
8x57 JS (A3) 1 1.25%  
8x64S (A4) 0 0.00%  
8x56 (A5) 1 1.25%  
300 Win. Mag. (A18) 1 1.25%  
30-06 (A6) 11 13.75%  
308 W (A7) 5 6.25%  
7,62x54R (A8) 0 0.00%  
7x65R (A9) 3 3.75%  
7x65 (A10) 0 0.00%  
7x64 (A11) 6 7.50%  
7x57R (A12) 1 1.25%  
6,5x55 (A13) 2 2.50%  
243 W (A14) 2 2.50%  
223 Rem (A15) 1 1.25%  
kula typu breneka 16 (A16) 0 0.00%  
kula typu breneka 12 (A17) 2 2.50%  
Kusza (A19) 0 0.00%  
Łuk (A20) 1 1.25%  
Inne 4 5.00%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p7
Nr 7 Godzina, o której dano strzał do zwierzyny
Odpowiedź Liczba Procent
1 (A2) 3 3.75%  
2 (A3) 1 1.25%  
3 (A4) 0 0.00%  
4 (A5) 1 1.25%  
5 (A6) 2 2.50%  
6 (A7) 4 5.00%  
7 (A8) 0 0.00%  
8 (A9) 0 0.00%  
9 (A10) 0 0.00%  
10 (A11) 3 3.75%  
11 (A12) 0 0.00%  
12 (A13) 1 1.25%  
13 (A14) 2 2.50%  
14 (A15) 1 1.25%  
15 (A16) 1 1.25%  
16 (A17) 2 2.50%  
17 (A18) 2 2.50%  
18 (A19) 1 1.25%  
19 (A20) 3 3.75%  
20 (A21) 3 3.75%  
21 (A22) 5 6.25%  
22 (A23) 3 3.75%  
23 (A24) 5 6.25%  
24 (A25) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 2 2.50%  
Nieukończone lub niepokazane 35 43.75%  

Statystyki pytania p12
Nr 12 Czas podjęcia poszukiwań postrzałka.
Odpowiedź Liczba Procent
0 h - natychmiast (A2) 10 12.50%  
0,5 h (A3) 12 15.00%  
1 h (A4) 4 5.00%  
1,5 h (A5) 0 0.00%  
2 h (A6) 2 2.50%  
2,5 h (A7) 1 1.25%  
3 h (A8) 1 1.25%  
3,5 h (A9) 0 0.00%  
4 h (A10) 0 0.00%  
4,5 h (A11) 1 1.25%  
5 h (A12) 0 0.00%  
5,5 h (A13) 0 0.00%  
6 h (A14) 0 0.00%  
7 h (A15) 0 0.00%  
8 h (A16) 1 1.25%  
9 h (A17) 0 0.00%  
10 h (A18) 0 0.00%  
11 h (A19) 0 0.00%  
12 h (A20) 0 0.00%  
13 h (A21) 0 0.00%  
14 h (A22) 0 0.00%  
15 h (A23) 1 1.25%  
16 h (A24) 0 0.00%  
17 h (A25) 0 0.00%  
18 h (A26) 0 0.00%  
19 h (A27) 0 0.00%  
20 h (A28) 0 0.00%  
21 h (A29) 0 0.00%  
22 h (A30) 0 0.00%  
23 h (A31) 0 0.00%  
24 h (A32) 1 1.25%  
Inne 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 1 1.25%  
Nieukończone lub niepokazane 45 56.25%  

Statystyki pytania p14
Nr 14 Odległość znalezienia postrzałka od miejsca polowania w metrach.
Odpowiedź Liczba Procent
20 (A2) 3 3.75%  
30 (A3) 1 1.25%  
40 (A4) 0 0.00%  
50 (A5) 0 0.00%  
60 (A6) 2 2.50%  
70 (A7) 2 2.50%  
80 (A8) 2 2.50%  
90 (A9) 1 1.25%  
100 (A10) 2 2.50%  
125 (A11) 1 1.25%  
150 (A12) 2 2.50%  
175 (A13) 0 0.00%  
200 (A14) 3 3.75%  
250 (A15) 2 2.50%  
300 (A16) 2 2.50%  
350 (A17) 0 0.00%  
400 (A18) 1 1.25%  
450 (A19) 1 1.25%  
500 (A20) 0 0.00%  
600 (A21) 1 1.25%  
700 (A22) 0 0.00%  
800 (A23) 2 2.50%  
900 (A24) 0 0.00%  
1000 (A25) 0 0.00%  
1100 (A26) 0 0.00%  
1200 (A27) 0 0.00%  
1300 (A28) 0 0.00%  
1400 (A29) 0 0.00%  
1500 (A30) 0 0.00%  
1600 (A31) 0 0.00%  
1700 (A32) 0 0.00%  
1800 (A33) 0 0.00%  
1900 (A34) 0 0.00%  
2000 (A35) 2 2.50%  
2500 (A36) 0 0.00%  
3000 (A37) 0 0.00%  
3500 (A38) 0 0.00%  
4000 (A39) 1 1.25%  
4500 (A40) 1 1.25%  
5000 (A41) 0 0.00%  
Inne 2 2.50%  
Brak odpowiedzi 1 1.25%  
Nieukończone lub niepokazane 45 56.25%  

Statystyki pytania p15
Nr 15 Czy po odnalezieniu postrzałka wymagany był strzał łaski?
Odpowiedź Liczba Procent
tak (A2) 14 17.50%  
nie (A3) 20 25.00%  
Brak odpowiedzi 1 1.25%  
Nieukończone lub niepokazane 45 56.25%  

Statystyki pytania p16
Nr 16 Miejsce trafienia stwierdzone po odnalezieniu postrzałka
Odpowiedź Liczba Procent
komora (A2) 5 6.25%  
niska komora (A3) 4 5.00%  
wysoka komora (A4) 1 1.25%  
spóźniona komora (A5) 5 6.25%  
kręgosłup (A6) 1 1.25%  
miękkie (A7) 8 10.00%  
puste (A8) 1 1.25%  
szynki (A9) 1 1.25%  
kark (A10) 1 1.25%  
łeb (A11) 0 0.00%  
badyl, bieg, cewka (A12) 1 1.25%  
wątroba (A13) 2 2.50%  
Inne 4 5.00%  
Brak odpowiedzi 1 1.25%  
Nieukończone lub niepokazane 45 56.25%  

Statystyki pytania p19
Nr 19 Pies wykorzystany do poszukiwania postrzałka.
Odpowiedź Liczba Procent
beagle (A2) 0 0.00%  
foksterier (A26) 0 0.00%  
gończy alpejski (A24) 1 1.25%  
gończy krótkonożny (A23) 0 0.00%  
gończy polski (A3) 4 5.00%  
gończy słowacki kopov (A4) 0 0.00%  
jagdterier (A5) 0 0.00%  
jamnik (A6) 2 2.50%  
karelski pies na niedźwiedzie (A7) 0 0.00%  
labrador retriever (A8) 0 0.00%  
łajka zachodniosyberyjska (A9) 1 1.25%  
łajka rosyjsko europejska (A10) 0 0.00%  
ogar polski (A11) 0 0.00%  
parson rusell terrier (A12) 0 0.00%  
posokowiec bawarski (A13) 4 5.00%  
posokowiec hanowerski (A14) 2 2.50%  
spaniel bretoński (A15) 0 0.00%  
terier walijski (A25) 0 0.00%  
wyżeł niemiecki szorstkowłosy (A20) 1 1.25%  
wyżeł weimarski (A21) 0 0.00%  
mieszaniec (A22) 4 5.00%  
bez psa (A27) 7 8.75%  
Inne 5 6.25%  
Brak odpowiedzi 3 3.75%  
Nieukończone lub niepokazane 46 57.50%  

Statystyki pytania p20
Nr 20 Procentowa skuteczność psa w poszukiwaniu postrzałków zwierzyny grubej. 
Odpowiedź Liczba Procent
5% (A2) 0 0.00%  
10% (A3) 0 0.00%  
15% (A4) 0 0.00%  
20% (A5) 0 0.00%  
25% (A6) 0 0.00%  
30% (A7) 0 0.00%  
35% (A8) 0 0.00%  
40% (A9) 0 0.00%  
45% (A10) 0 0.00%  
50% (A11) 1 1.25%  
55% (A12) 0 0.00%  
60% (A13) 2 2.50%  
65% (A14) 0 0.00%  
70% (A15) 1 1.25%  
75% (A16) 1 1.25%  
80% (A17) 1 1.25%  
85% (A18) 1 1.25%  
90% (A19) 5 6.25%  
95% (A20) 6 7.50%  
100% (A21) 7 8.75%  
Brak odpowiedzi 9 11.25%  
Nieukończone lub niepokazane 46 57.50%  

Statystyki pytania p21
Nr 21 Poluję z psem (wybierz właściwą odpowiedź) ...
Odpowiedź Liczba Procent
własnym (A2) 18 22.50%  
korzystam z pomocy psów kolegów z koła (A3) 11 13.75%  
korzystam z pomocy psów z Pogotowia postrzałkowego (A4) 1 1.25%  
Inne 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 4 5.00%  
Nieukończone lub niepokazane 46 57.50%