Trwa ładowanie...
0%

Kynologia łowiecka w statystyce

Liczba rekordów w ankiecie : 11

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:15
Liczba rekordów w badaniu:15
Procent ogółu:100.00%
Statystyki pytania k4
Własnego psa/psy, z którym poluję ...
Odpowiedź Liczba Procent
zakupiłem z legalnej hodowli (A1) 10 66.67%  
adoptowałem ze schroniska (A2) 0 0.00%  
otrzymałem od znajomego/rodziny (A3) 0 0.00%  
Inne 2 13.33%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

Statystyki pytania k5
Pies, z którym poluję posiada ...
Odpowiedź Liczba Procent
metrykę lub rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (A1) 9 60.00%  
metrykę lub rodowód innego związku zrzeszonego w FCI, ale mającego siedzibę za granicą (A2) 1 6.67%  
dokument innego związku (A3) 0 0.00%  
pies nie posiada dokumentów (A4) 2 13.33%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

Statystyki pytania k6
Preferuję polowania ...
Odpowiedź Liczba Procent
indywidualne na zwierzynę drobną, w szczególności na ptactwo (A1) 2 13.33%  
indywidualne na drapieżniki (A2) 0 0.00%  
indywidualne na zwierzynę grubą (A3) 8 53.33%  
zbiorowe na zwierzynę drobną (A4) 0 0.00%  
zbiorowe na zwierzynę grubą (A5) 2 13.33%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

Statystyki pytania k7
Pomoc psa podczas polowania indywidualnego jest ...
Odpowiedź Liczba Procent
niezbędna (A1) 5 33.33%  
wskazana (A2) 7 46.67%  
niepotrzebna (A3) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

   
Statystyki pytania k8
Na podstawie własnego doświadczenia oceniam (w skali od 1 do 5) pomoc psa podczas polowania indywidualnego na ... pkt. przy czym 1 pkt. oznacza ocenę najniższą a 5 pkt. najwyższą  
Odpowiedź Liczba Procent Suma
1 (1) 1 7.14% 14.29%
2 (2) 1 7.14%  
3 (3) 2 14.29% 14.29%
4 (4) 2 14.29%  
5 (5) 6 42.86% 57.14%
Suma (Odpowiedzi)12100.00%100.00%
Liczba przypadków13100.00% 
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  
Średnia arytmetyczna  3.92 
Odchylenie standardowe 1.38 

Statystyki pytania k9
Pomoc psa podczas polowania zbiorowego jest ...
Odpowiedź Liczba Procent
niezbędna (A1) 9 60.00%  
wskazana (A2) 3 20.00%  
zbędna (A3) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

   
Statystyki pytania k10
Na podstawie własnego doświadczenia oceniam (w skali od 1 do 5) pomoc psa podczas polowania zbiorowego na ... pkt. przy czym 1 pkt oznacza ocenę najniższą a 5 pkt najwyższą
Odpowiedź Liczba Procent Suma
1 (1) 1 7.14% 7.14%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 7.14% 7.14%
4 (4) 1 7.14%  
5 (5) 9 64.29% 71.43%
Suma (Odpowiedzi)12100.00%100.00%
Liczba przypadków13100.00% 
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  
Średnia arytmetyczna  4.42 
Odchylenie standardowe 1.24 

Statystyki pytania k11
W kole, w którym poluję (lub wśród znajomych myśliwych, w przypadku myśliwych niezrzeszonych) ... % myśliwych posiada własne psy
Odpowiedź Liczba Procent
0% (A1) 0 0.00%  
10% (A2) 6 40.00%  
20% (A3) 2 13.33%  
30% (A4) 1 6.67%  
40% (A5) 1 6.67%  
50% (A6) 1 6.67%  
60% (A7) 1 6.67%  
70% (A8) 0 0.00%  
80% (A9) 0 0.00%  
90% (A10) 0 0.00%  
100% (A11) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

Statystyki pytania k12
Zarząd koła, w którym poluję, aktywnie wspiera kynologię łowiecką oraz propaguje posiadanie psów rasowych przez członków koła
Odpowiedź Liczba Procent
bardzo dobrze (A2) 2 13.33%  
wystarczająco dobrze (A3) 3 20.00%  
niezbyt dobrze (A4) 1 6.67%  
w sposób niewystarczający (A5) 6 40.00%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

Statystyki pytania k13
Uważam, że władze PZŁ wspierają kynologię łowiecką ...
Odpowiedź Liczba Procent
doskonale (A1) 0 0.00%  
wystarczająco dobrze (A2) 4 26.67%  
niezby dobrze (A3) 4 26.67%  
w stopniu niezadowalającym (A4) 4 26.67%  
Brak odpowiedzi 1 6.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

Statystyki pytania k15
Jakiej rasy pies współpracuje z Tobą podczas łowów sokolniczych?
Odpowiedź Liczba Procent
Airedale Terrier (b1) 0 0.00%  
Basset bretoński (b2) 0 0.00%  
Basset Hound (b3) 0 0.00%  
Beagle (b4) 0 0.00%  
Bloodhound (b5) 0 0.00%  
Border Terrier (b6) 0 0.00%  
Cocker spaniel amerykański (b7) 0 0.00%  
Cocker spaniel angielski (b8) 0 0.00%  
Curly Coated Retriever (b9) 0 0.00%  
Duży münsterländer (b10) 0 0.00%  
Flat Coated Retriever (b11) 0 0.00%  
Foksterier krótkowłosy (b12) 0 0.00%  
Foksterier szorstkowłosy (b13) 0 0.00%  
Golden Retriever (b14) 0 0.00%  
Gończy alpejski (b15) 0 0.00%  
Gończy Hamiltona (b16) 0 0.00%  
Gończy polski (b17) 0 0.00%  
Gończy słowacki (b18) 0 0.00%  
Gończy szwajcarski (b19) 0 0.00%  
Gryfon Korthalsa (b20) 0 0.00%  
Jack Russell Terrier (b21) 0 0.00%  
Jamnik długowłosy (b22) 0 0.00%  
Jamnik krótkowłosy (b23) 0 0.00%  
Jamnik szorstkowłosy (b24) 0 0.00%  
Karelski pies na niedźwiedzie (b25) 0 0.00%  
Labrador Retriever (b26) 0 0.00%  
Łajka rosyjsko-europejska (b27) 0 0.00%  
Łajka wschodniosyberyjska (b28) 0 0.00%  
Łajka zachodniosyberyjska (b29) 0 0.00%  
Mały münsterländer (b30) 0 0.00%  
Niemiecki terier myśliwski – Jagdterier (b31) 1 6.67%  
Ogar polski (b32) 0 0.00%  
Parson Russell Terrier (b33) 0 0.00%  
Patterdale Terrier (b34) 0 0.00%  
Płochacz niemiecki – Wachtelhund (b35) 0 0.00%  
Pointer (b36) 0 0.00%  
Porcelaine (b37) 0 0.00%  
Posokowiec Bawarski (b38) 0 0.00%  
Posokowiec Hanowerski (b39) 0 0.00%  
Seter angielski (b40) 1 6.67%  
Seter irlandzki (b41) 0 0.00%  
Seter szkocki – Gordon (b42) 0 0.00%  
Spaniel bretoński (b43) 0 0.00%  
Springer spaniel angielski (b44) 0 0.00%  
Springer spaniel walijski (A35) 0 0.00%  
Terier walijski (b45) 0 0.00%  
Wyżeł czeski szorstkowłosy – Fousek (b46) 0 0.00%  
Wyżeł niemiecki długowłosy (b47) 0 0.00%  
Wyżeł niemiecki krótkowłosy (b48) 0 0.00%  
Wyżeł niemiecki szorstkowłosy (b49) 0 0.00%  
Wyżeł weimarski (b50) 0 0.00%  
Wyżeł węgierski (b51) 0 0.00%  
Wyżeł włoski krótkowłosy (b52) 0 0.00%  
Wyżeł włoski szorstkowłosy (b53) 0 0.00%  
Pies w typie rasy bez metryki/rodowodu (b54) 0 0.00%  
Mieszaniec (b55) 0 0.00%  
Inne 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 11 73.33%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  

   
Statystyki pytania k16(SQ001)
Jak oceniasz przydatność psa w pracy z ptakiem łowczym w skali od 1 do 5?  1 oznacza ocenę najniższą, 5 najwyższą.
[Ocena psa]
Odpowiedź Liczba Procent Suma
1 (1) 1 20.00% 20.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 40.00% 40.00%
Suma (Odpowiedzi)3100.00%100.00%
Liczba przypadków13100.00% 
Brak odpowiedzi 10 66.67%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%  
Średnia arytmetyczna  3.67 
Odchylenie standardowe 2.31 

Statystyki pytania k17
Jestem myśliwym ze stażem ...
Odpowiedź Liczba Procent
do 5 lat (A1) 3 20.00%  
od 6 do 10 lat (A2) 2 13.33%  
od 11 do 20 lat (A3) 0 0.00%  
powyżej 20 lat (A4) 6 40.00%  
Brak odpowiedzi 2 13.33%  
Nieukończone lub niepokazane 2 13.33%